How To CAW - Forma din värld

3:19 PM Aaricia 0 Comments


Forma din värld


För att börja forma din värld, klicka på Terräng och sedan Forma. Där hittar du alla olika penslar man använder när man skapar sin värld.


Dessa är alla olika verktyg som finns.
Berg ~ skapar ett väldigt brant berg snabbt som är toppigt och smalt
Brant klippa ~ ett ganska milt verktyg som skapar som utstickande linjer i marken. Fungerar bäst på berg så det blir lite struktur i berget.
Dal - Brant ~ gör snabbt en djup grop i marken
Dal - Sluttande ~ gör en grund grop, denna fungerar bra för att göra motsatt mot brant klippa.
Jämna till ~ jämnar till marken snabbt
Jämna till - Mjukt ~ jämnar till lite "försiktigare"
Kulle - Brant ~ skapar en brant ganska rund kulle
Kulle - Sluttande ~ skapar en typisk rund kulle
Platta till - Mjukt ~ plattar till marken mjukt och skapar nästan som platåer där man plattat till
Platta till terräng ~ denna bara bulldoozrar marken, haha! Själv använder jag den när jag ska platta till stora områden


Innan du börjar forma världen kan det vara bra att veta åt vilket håll solen går ner. På det sättet vet man åt vilket håll ex. stränderna (om man har det) ska riktas.


Ställ klockan på mellan 18:00-18:30. Ju "högre" upp man är i luften ju mer av solen ser man.


Måla gärna en pil mot solen så vet du alltid var den går ner.

Det var allt för denna gång, en ganska kort guide. Kom ihåg att det viktigaste när man formar in värld är fantasi! :)

0 comments :